სერვიზი 12 პერსონაზე

220 ლარი

დაამატე რჩეულებში
სერვიზი ,,ანდორა,,

220 ლარი

დაამატე რჩეულებში
სერვიზი ,,ელიზა,,

340 ლარი

დაამატე რჩეულებში
სერვიზი ,, წითელი ელიზა ,,

190 ლარი

დაამატე რჩეულებში
სერვიზი ,,ნეგარინი,,

190 ლარი

დაამატე რჩეულებში
სერვიზი ,,სონია,,

220 ლარი

დაამატე რჩეულებში
სერვიზი ,,ვერსაჩე,,

340 ლარი

დაამატე რჩეულებში
სერვიზი 18 პერსონაზე

1600 ლარი

დაამატე რჩეულებში
სერვიზი 12 პერსონაზე 

1200 ლარი

დაამატე რჩეულებში
სერვიზი 12 პერსონაზე

1300 ლარი

დაამატე რჩეულებში
სერვიზი 12პერსონაზე

1200 ლარი

დაამატე რჩეულებში
სერვიზი 12 პერსონაზე

270 ლარი

დაამატე რჩეულებში

 	  

ლარი

დაამატე რჩეულებში
სერვიზი 12 პერსონაზე

450 ლარი

დაამატე რჩეულებში
სერვიზი 12 პერსონაზე

450 ლარი

დაამატე რჩეულებში
სერვიზი 12 პერსონაზე

450 ლარი

დაამატე რჩეულებში
სერვიზი 12 პერსონაზე

450 ლარი

დაამატე რჩეულებში
სერვიზი 12 პერსონაზე

450 ლარი

დაამატე რჩეულებში